top of page
acup2.jpg

          ACUPUNCTURE

 

 

Wat is acupunctuur? / What is acupuncture?

NL: Acupunctuur is een traditionele Chinese geneeswijze waarbij fijne, steriele naalden op specifieke punten in het lichaam worden geprikt om blokkades op te heffen die de klacht of ziekte veroorzaken. Acupunctuur is een geheel natuurlijke manier om het lichaam zichzelf te laten genezen en heeft geen bijwerkingen zoals bij sommige medicijnen.

 

EN: Acupuncture is a traditional Chinese healing method during which fine, sterile needles are applied to specific points on the body in order to relieve blockages causing the condition or illness. Acupuncture is entirely natural allowing the body to heal itself and has no ill side-effects as with medicines.

 

 

Waarvoor helpt acupunctuur? / What does acupuncture remedy best?

NL: Acupunctuur helpt bij heel veel klachten, van verkoudheid tot rugpijn en migraine. Vaak gaat het om chronische klachten waar de westerse geneeskunst geen raad mee weet. Veel vrouwenklachten kunnen bovendien zeer effectief met acupunctuur behandeld worden. Het helpt ook goed bij revalidatie en sportblessures.

 

EN: Acupuncture helps against many kinds of conditions, from a small cold to back pain and migraine, but very often conditions western medical science has no proper cure for. Moreover, many genealogical complaints or conditions can be treated effectively with acupuncture. It also quickens revalidations and sport injury recovery.

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt acupunctuur? / How does acupuncture work?

NL: De punten waar de naalden ingebracht worden, de zgn. acu-punten, zenden ‘stofjes’ uit naar de organen, die uit balans zijn geraakt en zodoende de klacht hebben veroorzaakt, en brengen het lichaam weer geleidelijk in balans.

 

EN: The points needled, the so-called acu-points, emit ‘substances’ (the bodily medicine) to the organs that are out of balance causing the condition, and thus gradually rebalance the body system.

 

 

Doet acupunctuur pijn? / Does acupuncture hurt?

NL: Goede acupunctuur geeft sensaties, zoals een drukkend, verdovend, of zuur gevoel, of een kleine elektrische schok, en deze sensaties zijn er alleen als er een ziekte is. Dus, deze sensaties zijn tekenen van het ‘medicijn’ dat aan het werk is! Een soort scheurende pijn is vanzelfsprekend niet goed. Het is dus belangrijk om deze verschillende sensaties te onderscheiden.

 

EN: Good acupuncture gives sensations, such as a pressing, numbing, or sour feeling, or a little electric shock. These sensations will only appear when there is an illness. Therefore, these sensations mean that the ‘medicine’ is at work! A kind of tearing pain is of course not right. It is important to be able to differentiate between these kinds of sensations.

 

 

Hoe lang duurt een behandeling? / How long does a treatment take?

NL: Als de naalden zijn ingebracht, blijft een patiënt nog 20-30 minuten liggen of zitten. Patiënten voelen zich dan vaak heel ontspannen, of vallen heerlijk in slaap. Lichte klachten kunnen in een paar keer worden behandeld; zware klachten duren vaak meerdere sessies. Een sessie bestaat uit tien behandelingen met een pauze tussen sessies.

 

EN: After the needles have been applied, the patient will remain lying or seated for 20-30 minutes. Patients will often feel completely relaxed, or fall into a delightful sleep. Small conditions can be cured in a few treatments, while more severe illnesses often take several sessions. A session consists of ten treatments, interchanged with a pause between sessions.

 

 

What does the treatment consist of else?

NL: De acupuncturist zal niet alleen een diagnose stellen en naalden prikken, maar vaak ook voorschriften meegeven omtrent voedsel, kleding of slapen. Soms worden ook kruidenmedicijnen voorgeschreven. Het niet goed opvolgen van deze voorschriften zal de behandeling vertragen of zelf kunnen laten mislukken, dus medewerkzaamheid van de patiënt is een vereiste voor het slagen van de behandeling.

 

EN: The acupuncturist will not only diagnose and needle acu-points, but also provide prescriptions concerning food, clothing or sleep. Sometimes herbal medicines are prescribed. Not following the prescriptions closely will make the treatment less effective and therefore slower and in some cases cause it to fail. Cooperation of the patient is a prerequisite for a successful treatment.

 

acup1.jpg

Hoe wordt de diagnose gesteld? / What does the diagnosis consist of?

NL: Nadat de klacht is besproken, zal de acupuncturist ‘de pols voelen’ en kan hiermee vaststellen welk organen (orgaansystemen) uit balans zijn en daarmee bepalen welke punten geprikt moeten worden. Naar de tong kijken of de adem ruiken kunnen ook bij de diagnose horen.

 

EN: After hearing the complaints, the acupuncturist will ‘feel the pulse’ at your wrist and determine which organ (organsystem) is out of balance and decide which points have to be needled. Looking at the tongue or smelling one’s breath can also be part of the diagnosis.

bottom of page